Rijbewijskeuring

Oogheelkundige rijbewijskeuring:

  • Woensdag 13 september 9:30 – 12:00
  • Vrijdag 6 oktober 15:00 – 17.00
  • Woensdag 15 november 9:30 – 11:00
  • Woensdag 20 december 9:30 – 11:00

Verloopt uw rijbewijs binnenkort en moet u daarom een oogheelkundige rijbewijskeuring ondergaan? Bel dan voor een afspraak: 015 369 3467. U wordt door oogarts Drs. D. Gans gekeurd bij ons, in uw vertrouwde winkel!

Afspraak: Graag meten wij eerst uw gezichtsscherpte zonder correctie en daarna met correctie vóór de oogheelkundige rijbewijskeuringsdag. U kunt telefonisch of in de winkel de afspraken inplannen.

Wij verwelkomen u graag op uw afspraak met uw CBR- formulier. Hierop moet staan links boven “verwijzing naar oogarts” of ‘”Oogheelkunde”

In de winkel vindt eerst een voormeting plaats en worden uw ogen gedruppeld. Deze druppels moeten 20 minuten inwerken om uw pupillen te vergroten. De oogarts beoordeelt tijdens de keuring het netvlies de oogzenuw en de algemene zaken. Ook stelt de arts u medische vragen.

Door de druppels bent u na de afspraak niet meer in staat om een voertuig te besturen! Neem een begeleider mee.

Als de ogen voldoen aan de keuringsregels van het CBR zal de oogarts direct uw keuringsformulier invullen. Wij doen dit digitaal via zorgdomijn. Uw unieke ZD code staat op het cbr formulier. Zonder deze code kunnen wij het niet digitaal insturen. U moet dan zelf het formulier terugsturen naar het CBR.

Kosten/ betaling: De oogheelkundige rijbewijskeuring kost €75,-. Deze dient u in de winkel te voldoen. Deze kosten kunt u niet declareren. Om contactmomenten te beperken is het ook mogelijk om de betaling vooraf thuis te doen.

NB. staat op uw formulier “Verwijzing naar keurend arts” dan moet u eerst naar een algemene arts. De keuring die wij verrichten is een specialistische keuring.

Corona: Wij hanteren de RIVM richtlijnen.

Wanneer moet ik een medische keuring laten doen voor mijn autorijbewijs of motorrijbewijs?https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wat-is-de-keuringsleeftijd-voor-ouderen-met-een-rijbewijs