Gehoormeting

Onze audicienspraktijk heeft diverse mogelijkheden om het gehoor te meten. Er werken twee StAr geaccrediteerde audiciens. We kennen de korte gehoortest als screening en een volledige triage audiometrie.

Korte gehoortest: We kijken in de oren of de gehoorgang leeg genoeg is om de meting te kunnen verrichten. We meten het linker en rechter oor op vier hoofdpunten om de gehoordrempel te bepalen. Deze meting verrichten we als service,

Triage audiometrie: Deze meting mogen wij als triage audiciens verrichten. We maken een aanpasverslag en leggen alle handelingen met de uitkomsten vast in onze audiciens software. Met de video otoscoop maken we foto’s van het trommelvlies, de gehoorgang en de oorschelp. We meten het gehoor op tien verschillende punten met de lucht geleiding. De been geleiding van het gehoor meten we op 4 punten. Ook wordt er een spraakverstaantest afgenomen. Na de verrichte gehoormetingen passen we een pluis niet pluis triage methode toe om u verder te adviseren. De triage audiometrie kost €55.- Als er een nietpluis uit de meting voortkomt

Hyperacusis: Als iemand geluiden als pijnlijk ervaart noemen we dit hyperacusis. Deze meting om erachter te komen wanneer iemand de geluiden als pijnlijk ervaart heet een UCL meting (UnComfortable Loudness level). De UCL meting kan aan een triage audiometrie worden toegevoegd (€10.-) Met de hoortoestellen die wij verkopen kan dan de luidheidsgrens worden aangepast naar een comfortabele situatie. Iemand met hyperacusis die nog niet bij de KNO-arts is geweest verwijzen we door ter controle.

Tinnitus: Tinnitus is het piepen of suizen van een oor. Veel mensen ervaren dit als zeer hinderlijk. Met hoortoestellen kan dit in veel gevallen wat gemaskeerd worden. Ook mensen met tinnitus die nog niet gezien zijn door een KNO-arts sturen wij na meting door.